Přihlášení

V oblasti integrace systému GIS s informačním systémem Helios Green se opíráme o více než pětileté zkušenosti získané provozováním reálných řešení u našich zákazníků v oblasti správců inženýrských sítí.

Předmětem integrace geografického informačního systému a systému Helios Green jsou především:
správa zdrojových dat
lokalizace dat v GIS
lokalizace havárie
připojení odběrných míst dotčených havárií

Web Feature Service (dále jen WFS) je standard vyvinutý a dále rozšiřovaný mezinárodní standardizační organizací Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracující na principu klient-server umožńuje sdílení geografické informace ve formě vektorových dat v prostředí Internetu. Zde je hlavní rozdíl oproti podobné službě Web Map Service (WMS), kde se sdílí pouze rastrované informace. Spolu s vektorovými daty jsou sdíleny také atributové informace o prvcích. Výhodou vektoru je, že máme informaci o geometrii a můžeme s ní pracovat (např. přichytit se linie).

Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WFS server jsou primárně geodata ve formátu GML. Daná geofrafická data (bod, linie, plocha) jsou vztažena k referenčnímu souřadnicovému systému nejčastěji udávám pomocí datasetu EPSG.
Pro tvorbu webové služby WFS používáme nástroj Geomedia Webmap od společnosti Hexagon (dříve Intergraph). Vytváří se podobně jako služba WMS v aplikaci Geomedia Desktop.

V I. čtvrtletí roku 2017 byl v organizaci Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. spuštěn provoz aplikace ZIS2GIS na automatizovaný převod informací ze zákaznického informačního systému (ZIS) do geografického informačního systému.

Výchozím stavem byla dvě samostatně oddělené ZIS a GIS. Cílem pak aktualizované propojení informací ZIS <-> GIS a vytěžování informací (tzv. data mining). Propojením získáme možnost vizuální kontroly všech odběrných míst (OM). Máme tak nástroj na kontrolu např. černých odběrů a havarijní management. 

V čísle II/2016  časopisu INGIS naleznete rozhovor s ředitelem společnosti HSI com Václavem Frantlem. Na otázky ohledně využívané aplikace iStanoviska odpovídali naši zákazníci Bc. Jiří Puffer ze společnosti CHEVAK a Pavel Duda ze společnosti VaK Vyškov. 

Článek naleznete zde.

Současný svět je dynamické prostředí plné změn. Také z pohledu správců inženýrských sítí dochází k zefektivňování činností a zpřesňování procesů a analýz. Takové změny se zrcadlí samozřejmě v práci s daty, ve způsobu jejich pořizování, formě uložení a především následného využití. Proto je nutné průběžně vylepšovat aplikace, systémy i celé technologie.

Již tradiční akce zaměřená na nové možnosti v oblasti geografických informačních systémů se v letošním roce konala v prostorách Korunovačního sálu penzionu Rudolf v Plasích. Ve dnech 13. – 14. října společnosti HSI com s. r. o., DHI a. s., Hexagon Safety & Infrastructure a Správa informačních technologií města Plzně představili širokou a pestrou paletu možností v oblasti získávání, zpracování a zejména vytěžování dat geografických informačních systémů pro správce inženýrských sítí. Uživatelé kladně hodnotili náplň jednotlivých prezentací, možnost diskuze a praktických ukázek v terénu.

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.