Přihlášení

Systém GIS, provozovaný ve většině vodárenských společností je naplněn daty o vodovodní a kanalizační síti. Každé potrubí či stoka vede pod parcelami, konkrétních vlastníků. Průnikem těchto dvou množin informací získává uživatel informaci o možných věcných břemenech. Nabízená aplikace využívá infomací ze systému GIS o poloze jednotlivých vedení a současně informací z ČUZK o přesných polohách jednotlivých parcel, tím vzniká nástroj na zapracování, evidenci a následnou práci s těmito informacemi.

VB 01

Aplikace zajišťuje následující funkce:

 • Grafické zobrazení, reps. zákres věcných břemen, ploch, kde jsou účtovány srážkové vody, pozemky v majetku společnosti a plochy, kde jsou povoleny srážkové vody do kanalizace.
 • Grafika je průhledná, se silným orámováním. Jednotlivé plochy jsou barevně rozlišeny.
 • Zobrazení needitovatelného zákresu vodovodní a kanalizační sítě.
 • Zobrazení v systému iGIS.
 • Jednoduché atributové okno u každé plochy-obec, ulice, katastr, číslo smlouvy, číslo VB, povolené množství srážkových ploch, č.p., st.p.č., inventární číslo.
 • K jednotlivým plochám možnost přiřazovat přílohy (naskenované dokumenty).
 • Možnost exportu do Excelu a DGN.
 • Aparát pro zadávání a zobrazování dotazů.
 • Možnost importu souřadnic pro následné zakreslování.
 • Výpočet délky sítě pod věcným břemenem.

Pro kreslení a editaci zákresu věcných břemen došlo k rozšíření funkčnosti aplikace iGIS.NET o následující funkce:
 - možnost kreslení ploch (objektů věcných břemen)
 - doplnění konstrukčního aparátu (přichytávání na stávající kresbu, apod.)
 - možnost editace atributů (databázových údajů)
 - ukládání nakreslených věcných břemen do samostatné databáze ve formátu GM (možnost připojení do GM pro zobrazení i úpravy)
 - úpravu uživatelských práv, aby mohl uvedené funkce využívat jen vybraný uživatel nebo uživatelé

 VB 02

Ing. Pavel Volf | Vedoucí oddělení vývoje
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.| +420 377 221 046 | +420 377 225 167

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.