Přihlášení

Programový komplet TDS-TECHNIK je moderní strojírenská nadstavba určená všem, kteří pracují s parametrickým systémem SmartSketch (Imagineer Technical). Odstraňuje mnoho rutinní práce a poskytuje řadu nových možností, které výrazně zvýší vaši produktivitu při práci s výkresovou dokumentací.

TDS-TECHNIK obsahuje databanku s rozsáhlým sortimentem normalizovaných strojních součástí, profilů z ocelí i neželezných kovů, které snadno vyberete a umístíte do výkresu ve zvoleném 2D pohledu. Vykreslovat můžete i řadu normalizovaných prvků, jako díry pro šrouby, T-drážky apod. V databázi najdete také potrubí a armatury, výrobky z plastů, svařovací materiál, materiálové listy a další prvky zpracované podle norem ČSN, DIN a katalogů výrobců. Databanka obsahuje údaje podle platných norem včetně nejnovějších ČSN EN a ČSN ISO. V praxi oceníte jistě i to, že databáze zahrnuje také informace z nahrazených (zrušených) norem.

V programu TDS-TECHNIK můžete provádět pevnostní kontrolu základních strojních součástí (klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, nýty, lana), výpočet trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin, výpočet staticky určitých i neurčitých nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů, tlakových spojení aj. Některé typy výpočtů umožňují vykreslit vypočtenou součást do výkresu (ozubená kola, pružiny apod.).

Program TDS-TECHNIK nabízí řadu funkcí pro vytváření a zpracování kusovníků.
Můžete použít nejen některý z nabízených tvarů plně vyhovujících platným normám pro popisová pole a kusovníky, ale můžete též definovat vlastní tvar kusovníků podle požadavků konstrukční praxe. Při tvorbě kusovníků lze využít vaší skladové nebo jiné databáze (ceníky, katalogy), a to ať už lokální ve standardních databázových formátech, nebo ze sítě přes SQL. Můžete z ní pohodlně vybírat požadované položky a ty potom vkládat do kusovníku. Pro usnadnění práce s rozsáhlými databázemi jsou k dispozici funkce pro filtrování a vyhledávání podle mnoha kritérií.

Součástí kompletu TDS-TECHNIK je také silný nástroj pro analýzu sestav. S jeho pomocí výrazně ušetříte svůj čas při zpracování větších konstrukčních celků, které kromě hlavní sestavy obsahují třeba i několik set podsestav.
Program automaticky rozpozná vztahy mezi hlavní sestavou a souvisejícími podsestavami. Zároveň provede kontrolu správnosti vložených údajů. Vzájemné vazby se zobrazí v přehledném stromovém tvaru. Program také sestaví a setřídí seznamy všech položek celé sestavy, přitom sloučí stejné položky a vypočítá (kumuluje) množství jednotlivých položek. Stejně tak, jako u samostatných kusovníků, je možné i tyto informace uložit do standardního databázového souboru a dále použít v jiných aplikacích. Mimoto vám program nabídne seznam použitých sestavných a výrobních výkresů.

Pro podrobnější informace navštivte www.tds-technik.cz nebo kontaktujte naše obchodní oddělení.

Copyright © 2019 HSIcom. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.